frequently asked questions

Що таке аудит інформаційної безпеки?

Аудит інформаційної безпеки - це технічна оцінка того, наскільки захищена ІТ-інфраструктура компанії, інакше кажучи, як працюють саме ваші політики безпеки. Недостатньо просто розробити і впровадити політику та процедури. Компанія повинна бути впевнена в їх ефективності, виявляти всі невідповідності і слабкі місця.

Це допоможе компанії:

  • Створити свій еталон безпеки
  • Визначити сильні і слабкі сторони існуючої системи безпеки
  • Розробити план пом'якшення наслідків відповідно до впливу.

Будь ласка, заповніть анкету, щоб отримати оцінку (за вартістю і тривалістю) проекту.

Натисніть, щоб завантажити

Didn’t found your question?

This website uses cookies to give you the best experience. Terms & Conditions