back

Безпека клієнта (tenant) Azure

Метою проекту була підтримка (управління) безпекою клієнта Azure, що охоплює набір робочих станцій, віртуальних машин і деяких інших послуг, що надає Azure.

HIRE US

Виконуючи проект, ми побудували керовану модель забезпечення безпеки клієнта Azure, що включала:

  • налаштування політик безпеки внутрішніх пристроїв/користувачів для робочих станцій
  • робота Defender ATP, Cloud App Security, Security Center, Office 365 ATP і деяких інших сервісів, і дослідження їх подій безпеки
  • пакування і оновлення додатків/скриптів, пов'язаних з безпекою, і розгортання їх через Intune
  • аналіз журналів із Log Analytics Workspaces
  • керування правилами політики безпеки мережі Azure (брандмауер)
  • управління інфраструктурою відкритих ключів (PKI)
  • управління шлюзами Azure VPN
  • автоматизація задач за допомогою технології Hybrid worker
  • управління віртуальними машинами (VM), пов'язаними з безпекою.

Комплексний пакет операцій щодо забезпечення безпеки Azure надав замовнику і його клієнтам необхідний рівень впевненості в безпеці систем.

This website uses cookies to give you the best experience. Terms & Conditions