back

Аудит телеком оператору на відповідність вимогам ISO27001.

Метою аудиту було визначити невідповідності вимогам міжнародного стандарту з менеджменту інформаційної безпеки ISO 27001, а також, настановам з впровадженню цих вимог, що визначені в ISO 27002. Замовник аудиту був один з великих телеком операторів в СНД. В портфелі його продуктів присутні скловолоконі лінії передачі даних, мережі MPLS, звичайна телефонія, мережі мобільної телефонії, ЦОД (центри обробки даних) та додаткові бізнес послуги.

HIRE US

Після завершення кілько місячного аудиту замовник отримав набір документів, що включав в себе:

  • Високорівневу презентацію для керівництва з оглядом поточного стану кібер-безпеки
  • Детальний звіт про виявлені недоліки захисту інформації та рекомендації з їх усунення
  • Детальний звіт з виявленими невідповідностями стандарту ISO27001
  • Детальну дорожню карту і описи проектів з впровадження заходів інформаційної безпеки
  • Аналіз впливу технічних ризиків (ризиків кібер-безпеки) на бізнес ризики та показники ефективності бізнесу.
This website uses cookies to give you the best experience. Terms & Conditions