back

Аудит інформаційно-комунікаційної інфраструктури та інтеграційних систем

Метою проекту було вивчити сучасний стан ІТ-інфраструктури, проміжного програмного забезпечення та центрів обробки даних для виявлення пов'язаного з цим ІТ-ризику. Використовувалися найкращі практики CIS та ISACA щодо телекомунікаційних та операційних систем, систем віртуалізації та зберігання даних, серверного обладнання та мережі SAN для перевірки систем Замовника та їх роботу. Аудит включав технічну та організаційну експертизи інформаційно-телекомуніційної інфраструктури та інтеграційної системи.

HIRE US

Замовнику були надані такі результати:

  • Виявлені ризики ІБ на об'єктах інформаційно-телекомунікаціної інфраструктури;
  • Оцінений рівень ризику;
  • Рекомендації щодо оптимізації архітектурних рішень об’єктів ІТ інфраструктури.

Крім того, було надано кілька пропозицій щодо забезпечення надійного надання ІТ-послуг.

This website uses cookies to give you the best experience. Terms & Conditions