back

Аудит ІТ процесів

Метою проєкту була оцінка зрілості процесів інформаційних технологій, їх відповідність вимогам бізнесу та найкращим практикам. Для аудиту процесів Замовника та їх зрілості використовувалися наступні міжнародні стандарти: COBIT v.5, ITIL/ITSM, ISO 20000.

HIRE US

Під час проєкту було виявлено 96 зауважень. Замовнику були надані такі результати:

  • Перелік необхідних процесів керування/управління ІТ, їх ключових властивостей, показників та цільових рівнів зрілості;
  • Перелік необхідних змін до чинної організаційної структури, розподіл обов'язків між ними та деякі нові посади та підрозділи;
  • Перелік необхідних нових політик та змін до існуючих політик та процедур.

Усі рекомендації з аудиту були включені до дорожньої карти відповідно до можливостей компанії, тому за 2 роки компанія повинна створити належну систему керування та управління своїми ІТ.

This website uses cookies to give you the best experience. Terms & Conditions