back

Навчальний курс "ІТ аудит"

Курс програми допоможе учасникам учасникам отримати широкий набір знань для планування, проведення ІТ аудиту та управління його корпоративними програмами. Ви навчитесь вирішувати такі найскладніші проблеми, як планування аудиту та складання звітності, проведення аудиту безперервності діяльності, розробка програмного забезпечення та аудит життєвого циклу впровадження системи та ті, що стосуються аудиту операційних систем, баз даних та конфігурації мережевого обладнання.

HIRE US

Наш навчальний курс "ІТ аудит" призначений для компаній та організацій, які стурбовані ІТ безпекою, виявленням та запобіганням кібер-атакам та прагнуть регулярно розвивати та покращувати стійкість до існуючих та потенційних кібер-загроз. Навчання адаптоване до аудиторії з різним рівнем знань. Досвід, отриманий після навчання, однозначно підвищить цінність студентів для їх організацій та їх впевненість у власних професійних навичках.

Цільовою аудиторією даного курсу є:
 • ІТ аудитори
 • спеціалісти з ІТ безпеки
 • спеціалісти з якості ІТ
 • ІТ менеджери.
Запропонований курс розрахований на 3 дні.

Наведена нижче програма може бути змінена відповідно до потреб компанії/організації.

Напишіть нам Ваші потреби і питання, які є для Вас критичними, і ми сформуємо для Вас проограму навчання.

Програма тренінгу

Розділ 1. ІТ аудит
 1. Принципи забезпечення ІТ (ITAF)
 2. Статут/сфера повноважень аудиту
 3. Незалежність аудитора
 4. Професійний підхід
 5. Твердження аудиту
 6. Критерії аудиту
  • Програми аудиту ISACA
  • Інструкції IIA з аудиту
  • Принципи та критерії довірчих послуг
  • COBIT
  • COSO
  • ISO 27001
  • Інші джерела критеріїв
 7. Планування аудиту. Підхід оснований на ризику
 8. Продуктивність аудиту
 9. Матеріальність знахідок аудиту
 10. Докази аудиту
 11. Методи збору доказів
 12. Формування вибірки
 13. Використання роботи інших експертів
 14. Звітність
 15. Обробка порушень законодавства
 16. Дії після аудиту
 17. Контрольне оточення
 18. Дизайн контролів
 19. Ефективність контролів
 20. Моніторинг контролів
 21. Практичні групові завдання.
Розділ 2. Керівництво та управління діяльністю ІТ
 1. Стратегія ІТ
 2. Архітектура ІТ
 3. Кількісні показники ІТ
 4. Організація ІТ
 5. Управління ІТ послугами
 6. Каталог послуг
 7. Управління інцидентами
 8. Управління змінами
 9. Управління релізами
 10. Управління проблемами
 11. Інвестиції ІТ
 12. Ризики ІТ
 13. End-user computing
 14. Тіньові ІТ ресурси
 15. Хмарні ІТ ресурси
 16. Політика «Принеси свій пристрій» (Bring your own device, BYOD)
 17. Аутсорсинг ІТ
 18. Практичні групові завдання.
Розділ 3. Розробка та впровадження інформаційних систем
 1. Життєвий цикл розробки та впровадження системи
 2. Принципи контролю управління проєктами
 3. Методології розробки систем
 4. Бізнес-модель проєкту
 5. Техніко-економічне обґрунтування
 6. Специфікація вимог
 7. Дизайн та архітектура
 8. Процес закупівель
 9. Кодування
 10. Впровадження
 11. Тестування
 12. Передача в продуктивне (експлуатаційне) середовище
 13. Оперативна підтримка
 14. Зняття з експлуатації
 15. Міграції
 16. Закриття проєкту
 17. Практичні групові завдання.
Розділ 4. ІТ операції
 1. Управління запасами та активами
 2. Управління патчами (внесенням виправлень)
 3. Технічне обслуговування обладнання
 4. Ліцензування
 5. Планування потужності
 6. Моніторинг роботи та доступності
 7. Комунікації
 8. Управління центром обробки даних
 9. Фізична інфраструктура мережі
 10. Практичні групові завдання.
Розділ 5. Безперервність діяльності і аварійне відновлення
 1. Управління безперервністю діяльності
 2. Ініціювання та управління проєктами безперервності діяльності
 3. Оцінка впливу на діяльність
 4. Цільова точка відновлення/Цільовий час відновлення (Recovery Point Objective, RTO/Recovery Time Objective, RPO)
 5. Стратегії відновлення
 6. Тестування плану безперервності діяльності
 7. Фази аварії:
  • Підготовка
  • Первинна реакція
  • Виправлення
  • Відновлення
  • Діяльність після інциденту
 8. Практичні групові завдання.
Розділ 6. Забезпечення інформаційної безпеки
 1. Політики, стандарти та процедури інформаційної безпеки
 2. Ролі інформаційної безпеки та організаційні структури
 3. Безпека людських ресурсів
 4. Класифікація та обробка даних
 5. Ключові процеси
 6. Управління ризиками інформаційної безпеки
 7. Обробка випадків
 8. Програми підвищення обізнаності
 9. Управління ідентифікацією та доступом
 10. Систем виявлення вторгнень/Система запобігання вторгнень (Intrusion detection system, IDS/Intrusion Prevention System, IPS)
 11. Система запобігання втрати даних (Data Loss Prevention, DLP)
 12. Система управління інформаційною безпекою та подіями інформаційної безпеки (Security information and event management, SIEM)
 13. Інфраструктура відкритих ключів (Public key infrastructure, PKI)
 14. 802.11x, захист доступу до мережі (Network Access Protection, NAP) та контроль доступу до мережі
 15. Ризики віддаленого доступу та дистанційної роботи
 16. Управління правами
 17. Рішення проти шкідливих програм
 18. Контроль фізичної безпеки
 19. Контроль шахрайства
 20. Практичні групові завдання.
Розділ 7. Аспекти аудиту
 1. Аудит планування ресурсів підприємства (Enterprise Resource Planning, ERP)
 2. Аудит управління відносинами з клієнтами (Customer Relationship Management, CRM)
 3. IP-телефонія (Voice over IP, VOIP)
 4. Віртуалізація
 5. Практичні групові завдання.
Семінари:
 • Аудит Windows
 • Аудит Linux
 • Аудит мережі, віртуальної приватної мережі (Virtual Private Network, VPN) та мережевого екрану
 • Аудит інфраструктури відкритих ключів (PKI)
 • Аудит бази даних (MySQL і Oracle)
 • Аудит вед-додатку (PHP)
 • Аудит мобільного додатку (Android).

Для зручності програму навчального курсу "ІТ аудит" можна завантажити за посиланням. Натисніть, щоб завантажити

This website uses cookies to give you the best experience. Terms & Conditions